สไลด์ประชาสัมพันธ์

ศตวรรษาวัฒนายุกาล ๑๐๐ ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ.

ดร.วิษณุ เครืองาม กล่าวสดุดี พระพรหมมงคลญาณ ในงานศตวรรษาวัฒนายุกาล ๑๐๐ ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

 

buttonBlue1buttonBlue2

© 2020 luangporviriyang.org