สไลด์ประชาสัมพันธ์

วิทิสาสมาธิ

25621220SamathiNews1

วิทิสาสมาธิ โดยครูสมาธิ 202 คน และคุณครู นักเรียน จาก 4 โรงเรียน

วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562

กิจกรรม วิทิสาสมาธิ โดยครูสมาธิ 202 คน และคุณครู นักเรียน จาก 4 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1,756 คน

2. โรงเรียนเจริญศิลป์ 1,218 คน

3. โรงเรียนเทศบาลตำบลร้องกวาง 197 คน

4. โรงเรียนแม่ยางตาล 106 คน

 25621220SamathiNews01

25621220SamathiNews02

25621220SamathiNews03

25621220SamathiNews04

25621220SamathiNews05

25621220SamathiNews06

25621220SamathiNews07

25621220SamathiNews08

25621220SamathiNews09

25621220SamathiNews10

25621220SamathiNews11

25621220SamathiNews12

buttonBlue1buttonBlue2

© 2020 luangporviriyang.org