สไลด์ประชาสัมพันธ์

สมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต

Songkarn2561

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ต.ร้องกวาง จ.แพร่
วันที่ 18 ธันวาคม 2562

หลักสูตร สมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่  โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 12 บ้านเหมืองหม้อ จ.แพร่ วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

25621218SamathiNews2

25621218SamathiNews3

25621218SamathiNews5

25621218SamathiNews6

25621218SamathiNews7

25621218SamathiNews8

25621218SamathiNews4

25621218SamathiNews9

buttonBlue1buttonBlue2

© 2020 luangporviriyang.org